Lượt xem: 454

879/GDĐT-KTKĐCLGD-Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017


Thông tin tài liệu

879/GDĐT-KTKĐCLGD-Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Giới thiệu:

879/GDĐT-KTKĐCLGD -Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

A. Công tác chuẩn bị

B. Tổ chức Thi

C. Lịch Thi-Thời gian làm bài- Thời gian làm thủ tục  dự thi

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay : 12.15