Lượt xem: 176

Số: 417/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017


Thông tin tài liệu

Số: 417/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Giới thiệu:

Bài thi, Hình thức thi

Lịch thi

Lịch công tác kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

,...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 9.154
Tổng số : 677.058